blog test

Het licht in de ogen wél gunnen

Licht zorgt dat werknemers hun werkzaamheden goed kunnen uitvoeren, bevordert de gezondheid en draagt bij aan een veilige werkomgeving. Als ondernemer bent u verplicht om te zorgen voor goede verlichting op basis van het Arbobesluit. Volgens dit arbo-besluit dient de verlichtingssterkte, uitgedrukt in Lux, tussen de 300 – 800 lux te zijn.

Verlichting is van invloed op veel aspecten in uw organisatie. Natuurlijk is er licht nodig om goed te kunnen zien, zodat werknemers hun werk goed uitvoeren en fouten beperken. Ook voorkomt een goed verlichte werkplek gevaarlijke situaties en ongelukken. 

Lees meer